Spanska ADIF bygger höghastighetsjärnväg i Ryssland

Foto: RZD

ADIF har tecknat ett avtal med den ryska järnvägens monopolföretag RZD om ett joint venture-projekt. Det handlar om  att bygga en höghastighetsjärnväg mellan Moskva och St Petersburg och mellan Moskva och Ekaterinburg.

Enligt Joaquin Jimenez, biträdande chef för ADIF innebär projektet att andra spanska bolag deltar, bland dem Abengoa, Ineco, Indra och OHL.

Enligt Joaquin Jimenez är investeringsvolymen i projektet uppskattad till 14 miljoner euro i inledningsskedet. Projektet innebär att resan mellan Rysslands största städer klaras på 2,5 timmar. Enligt villkoren i avtalet kommer ADIF kommer att delta i drift och underhåll av banan i 30 år efter dess slutförande.

Bland de potentiella problemen, vilka kan försena genomförandet av projektet, är de ogynnsamma förhållandena i Ryssland och svårigheter i samband med markanvisning för projektet.