Transportminister stoppar tunnelbaneprojekt

Foto: Bratislava Metro

Den slovakiska tunnelbanelinjen mellan stationerna Bratislava-Predmestie och Filiálka inte kommer att byggas under den aktuella programperioden för EU-medel. Det beslutade den Slovakiske transportministern Ján Počiatek nyligen.

Beslutet bygger på resultaten av en genomförbarhetsstudie av Bratislavas integrerade transportsystem som utarbetats av oberoende experter på begäran av Europeiska kommissionen och tekniska experter inom EU.

Počiatek informerade vid en presskonferens att studien inte rekommenderar projektet i den föreslagna formen. Det är av ekonomiska och tekniska skäl. Av samma skäl kommer den andra delen av projektet, som omfattar ett underjordisk spår från Filiálka-stationen till distriktet Petržalka genom en tunnel under floden Donau, inte heller att genomföras.

Počiatek meddelade att projektet kommer att tas bort från poolen av projekt inom transportsektorns operativa program för åren 2007 till 2013 och mer än 420 miljoner euro som ursprungligen avsattes för detta projekt kommer att användas att köp av nya förorts- och regionala persontåg i Bratislava och Košice-regionerna. Dom kommer också att användas för återuppbyggnaden av den gamla bron i Bratislava och för att bygga en spårvagnslinje till Petržalka.