"Denna vinter ska tågen rulla"

Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm. Foto: Trafikverket

Kommande vinter ska Trafikverket se till att tåg- och vägtrafik fungerar, oavsett kostnaden.

– Det finns inte längre någon övre gräns på prislappen. Vi sätter in de resurser som behövs, säger verkets generaldirektör Gunnar Malm till Dagens Nyheter.

Trafikverket satsar årligen 300 miljoner kronor på vinterunderhåll av järnväg. Vid kraftiga snöfall röjs de viktigaste spåren och spårväxlarna först. Resurserna för snöröjning flyttas snabbt dit de bäst behövs. Tågtrafiken kan komma att glesas ut när väderläget blir riktigt allvarligt.

Efter de senaste årens skandaler med passagerare inlåsta i timmar i stillastående tåg har SJ har vintertränat personal som kan evakuera passagerare, se till att de får kaffe och tas vidare med buss.