Pågatågen kan komma att kameraövervakas

Foto: Kasper Dudzik

Kommunstyrelsen i Landskrona säger ja till att Skånetrafiken inför kameraövervakning på Pågatågen som passerar Landskrona.

Skånetrafikens ansökan om att få införa kameraövervakning på Pågatågen har lämnats in till Länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen har i sin tur bett samtliga berörda kommuner att lämna sina synpunkter på ansökan i ett remissförfarande.

– Vi gör bedömningen att Skånetrafiken har ett befogat intresse av att få använda kameraövervakning för att förebygga brott och förhindra olyckor, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.

I remissvaret till Länsstyrelsen har kommunstyrelsen haft att väga ökad trygghet och säkerhet hos resenärer, lokförare, tågvärdar och övrig personal mot integritetsintresset att inte bli filmad på offentlig plats.

Kommunstyrelsen var enig i bedömningen att trygghetsaspekterna i det här fallet väger tyngre än integritetsintresset.