Ny mätutrustning gör mättåg överflödiga

Foto: InnoTrans

Fullständig, korrekt och mer ekonomisk spårgeometri skapas med ett nytt system som visades på årets InnoTrans. Systemet mäter, beräknar och visar spårgeometri i absoluta x, y och z-koordinater.

Systemet kan användas på tåg i reguljär trafik vilket eliminerar behovet av separata mätningståg. Under ett stopp vid en station kan mätutrustningen anbringas på tåget av två personer på mindre än två minuter.

Systemet möjliggör att mäta upp ett stort järnvägsnät utan att ockupera spåret med särskilda mättåg. Utrustningen kan användas för att generera olika typer av data. Den kan användas för att mäta spårsäkerhet, spår kvalitet, kartläggning och anpassning samt och komfort.

Det nya mätsystemet har utvecklats och förfinats under de senaste tre åren i Nederländerna.