Tyskland förbereder ny lagstiftning för järnvägssektorn

Tyska transportministern Dr Peter Ramsauer

Den tyska federala regeringen antog nyligen ett lagförslag som lades fram av transportministern, Dr Peter Ramsauer. Förslaget syftar till att reformera den tyska järnvägssektorn.

– Vi vill se över de befintliga reglerna och säkerställa att det finns en sund konkurrens inom spårtrafiken i Tyskland. För att göra detta måste det finnas tydliga regler för hur järnvägsinfrastrukturen får användas, säger dr Ramsauer,

Tillgången till infrastrukturen ska också förbättras. Incitament kommer att tas för att förbättra infrastrukturens effektivitet. Befogenheterna för tillsynsmyndighet kommer att ökas. Mer konkurrens är bra för kvalitet och innovation inom järnvägssektorn och i slutändan är det järnvägens kunder som gynnas, anser transportministeriet.