Rysslands regering och RZD på kollisionskurs

Foto: RZD

Den ryska regeringen har rekommenderat RZD, de ryska statsbanorna, att överge flera dyra projekt som går ut på att bygga höghastighetstågförbindelser mellan Moskva och S: t Petersburg samt Moskva och Ekaterinburg.

I stället bör man satsa på att bygga höghastighetsförbindelser mellan de stora städerna i Volga-regionen, Sibirien och Ural. Regeringen menar att det kommer att kraftigt bidra till utvecklingen av dessa regioner.

I enlighet med rekommendationerna från regeringen bör RZD fokusera på att bygga järnvägar mellan Omsk - Novosibirsk, Kazan - Samara, Novosibirsk - Krasnoyarsk, Kazan - Jekaterinburg och Kazan - Ufa.

Samtidigt regeringen har inga planer på att anslå medel till byggandet av Moskva-S: t Petersburg och Moskva - Ekaterinburg på grund av de höga kostnaderna för dessa planer.

Beslutet av regeringen har redan orsakat besvikelse hos RZD. Enligt Vladimir Jakunin, chef för företaget, finns det ett behov av att genomföra de mest kommersiellt lönsamma projekten. Enligt RZD, är totala befolkningen i Moskva och Sankt Petersburg mer än 25 miljoner. Moskva-St. Petersburg väg kommer att kunna transportera mer än 10,5 miljoner passagerare per år vilket skulle vara mycket lönsamt för den ryska järnvägen.