Prima II-lok har testkört i Kanaltunneln

Prima II-lok på InnoTrans 2010. Foto:MPW57

Ett ellok av modellen Prima II, tillverkad av Alstom, har testkört i Kanaltunneln. Syftet är att standardlok ska kunna dra godståg genom Kanaltunneln. Idag är de loka som används specialbyggda för tunneln. Operatören Eurotunnel vill öppna tillgången till spåren och i juli i år lyckades man enas om de tekniska specifikationer som ska gälla för driftskompatibilitet.

Prima II-loket testades i sin standardkonfiguration under testerna och drog ett 950 ton tungt tåg.