Ny stöldskyddslösning introducerades på InnoTrans 2012

Kopparledaren, som är av standardstorlek, har en armering av omväxlande koppartråd och galvaniserad ståltråd och ett ytterhölje av kraftig plast (polyeten). Ståltråden innebär att det blir svårare att klippa kabeln med vanliga verktyg och därmed krångligare att stjäla kabeln. Foto: Nexans

Nexans presenterade nya stöldskydd för kablar på Innotrans. Lösningar som ska hjälpa järnvägsbolagen att minska de omfattande stölderna av kopparkabel i järnvägsnätet. Stölderna har varit särskilt talrika i Tyskland.

Nexans försöker angripa stölderna av jordkablar från två håll. Dels genom kablar som är svårare att stjäla och inte lika ekonomiskt givande för tjuvarna, men som ändå uppfyller de senaste branschstandarderna fullt ut. Dels genom ett märkningssystem, med en avancerad brandbeständig koppartejp, som gör att leveranskedjan kan informeras om stölder.

De flesta kablar – och särskilt jordkablar – är tillverkade av enbart koppar, vilket gör dem mycket värdefulla och attraktiva för tjuvar (till följd av det höga återförsäljningsvärdet på ren koppar).

Nexans första åtgärd är att minska återförsäljningsvärdet på kabeln utan att ge avkall på kabelns prestanda i övrigt.Kopparledaren, som är av standardstorlek, har en armering av omväxlande koppartråd och galvaniserad ståltråd och ett ytterhölje av kraftig plast (polyeten). Ståltråden innebär att det blir svårare att klippa kabeln med vanliga verktyg och därmed krångligare att stjäla kabeln.

Samtidigt ska det vara näst intill omöjligt att separera kopparn från stålet, vilket minskar värdet på den svarta marknaden till en bråkdel av priset på ren koppar.

De här nya patenterade stöldskyddade jordkablar är fullt kompatibla i storlek med tidigare kopparkablar med motsvarande prestanda och man kan använda samma verktyg och kabelskor.