Alstom lanserar lokplattformen H3

Alstom nya växellokplattform H3 presenteras på Innotrans. Bild: Alstom

Alstom Transport lanserar nu H3, en ny fordonsplattform för treaxlade växellok. Förutom en version med hybridteknik för rangering, finns en ytterligare tvillinggeneratorversion för drift på längre sträckor, likaså en enmotorversion på 1000 kilowatt. Hybridloket uppnår en maximal effekt på 700 kilowatt med en 350 kilowatt dieselgenerator. Vid drift på batteriström avger loket inte några avgaser och både bullernivåer och vibrationer hålls till ett minimum. Enligt tillverkaren är detta en funktion som hjälper till att skydda personal vid drift i tunnlar eller nära byggnader.