Fler godståg mellan Storbritannien och Polen

Schenker Rails använder nu dessa kraftfulla Gravita-lok för godstransporter på långa avstånd. Bild: Port of HamburgGerman

Godstågkorridoren Polen-Storbritannien (London-Wroclaw) är populär bland fraktägarna. Operatören DB Schenker Rail kommer nu att sätta in ett extra godståg i veckan på banan.

Sedan november 2011 har DB Schenker Rail kört ett tåg i veckan mellan länderna.

– Det här är vårt sätt att besvara den ökande efterfrågan från kunderna. Vi har framgångsrikt etablerat en ny transportkorridor inom DB Schenker Rails paneuropeiska nätverk. Samtidigt visar vi också på de allt större möjligheterna för långväga godstransporter i Europa, där godstransporter i allt större utsträckning tas över till miljövänliga spårbundna godstransporter, säger Alexander Hedderich, vd för DB Schenker Rail.

Fraktägarna som använder transportkorridoren kommer från fordonsindustrin, detaljhandeln och livsmedelssektorn.