Bravida sköter driften åt Jernhusen

Foto: Bravida

Bravida får ansvaret för den tekniska fastighetsdriften av Jernhusens stationsbyggnader och underhållsdepåer. Uppdraget omfattar en total yta på 230 000 kvadratmeter.

Avtalet innefattar driften på Jernhusens fastigheter i Skåne, Blekinge, Småland, Västra Götaland och Halland. Uppdraget är ett funktionsuppdrag vilket ger incitament för att genom ett proaktivt arbete minska det felavhjälpande underhållet. En kontinuerlig sänkning av energiförbrukningen är en annan viktig del i avtalet.

Avtalet löper i 3,5 år med möjlighet till förlängning.