SCA Transforest satsar på längre och tyngre tåg

Foto: Hector Rail

SCA Transforest och järnvägsoperatören Hector Rail har tecknat ett flerårigt avtal för järnvägstransporterna från Piteå och Umeå till södra Skandinavien. Med kraftigare lok ska tågen kunna lastas tyngre. I genomsnitt kommer ett tåg i veckan att gå i vardera riktningen mellan Piteå/Umeå och södra Sverige. Totalt kommer omkring 500 000 ton papper, trävaror och returfiber fraktas av dessa godståg i skräddarsydda containrar som SCA Transforest tagit fram speciellt för ändamålet.

I dag avgår dubbelt så många mindre tåg mellan Umeå och Piteå lastade med SCA:s produkter. Hector Rail kommer att sätta in tyngre lok med elektrisk återmatning för att kunna dra dessa tyngre lastade tåg. Storskaligheten ger flera fördelar: energiförbrukningen kan sänkas med 25 procent per tonkilometer och det tjänar även miljön på.

Containrar i dubbla rader

Går vi mot en utveckling liknande den i Nordamerika eller Australien, med kilometerlånga godståg?

– Nej, vår järnvägsinfrastruktur är inte dimensionerad för det, säger Magnus Persson, vd på SCA Transforest, och han medger att han tycker det är lite synd:  

– Här får vi göra mer med den infrastruktur vi har och lasta tyngre och längre tåg vid vissa tider, utan att det kostar för mycket.

– USA, Australien och Ryssland har mycket längre avstånd och har byggt sin järnvägsinfrastruktur utifrån det. I USA till exempel kan godståg lastas med containrar i dubbla rader, broar och liknande är byggda för det, säger Magnus Persson.

Hemlighetsfull om containrarnas utformning

För att dra maximal nytta av den nya transportlösningen håller SCA Tranforest på och utveckla en ny typ av lastbärare, containrar som placeras ovanpå containervagnarna. Magnus Persson är dock inte särskild meddelsam när det gäller dessa, får man anta, innovativa containrar. Det är till och med hemligt vilket land containrarna utvecklas i.

- Vi är inte helt klara med alla detaljer än, säger en tillknäppt Magnus Persson.

Eftersom containrar bara ska transporteras till lands är de inte begränsade av de exakta mått containrar som ska transporteras på båt måste ha.

Från och med årsskiftet 2012-2013 kommer Hector Rail och SCA Transforest att dra igång med samarbetet på allvar, som även omfattar en översyn av växlingsarbetet i Piteå och Umeå.