Ny tågväxelvärmare testas på Inlandsbanan

Tågväxelvärmaren är gjord av tunna folier av PTC-gummi och skyddas mekaniskt av en stålinkapsling. Huvudmålet är att värma rälshuvudet, rälsfoten och rälstungan så effektivt som möjligt för att hålla de rörliga delarna i växeln fria från is och snö.

En självreglerande tågväxelvärmare har installerats i växlarna på Röjan station i Bergs kommun. Det är första gången den tekniska lösningen testas i vintermiljö. Testet är ett gemensamt projekt mellan Inlandsbanan och den svenska innovatören Conflux  och kommer att pågå till och med vintern 2020. Det unika med systemet är att de elektriska värmarna inte kan överhettas och inte behöver någon regleringselektronik eller överhettningsskydd.

– Det ska bli intressant att följa testet i vintermiljö då växelvärmaren sedan tidigare endast finns installerad i en växel i Stockholm. Vi förväntar oss en avsevärt högre energieffektivitet än konventionella värmare och därigenom en mer ekonomisk och miljömässigt hållbar lösning helt i linje med Inlandsbanans hållbarhetsmål och nyligen erhållna ISO 14001-certifiering, säger Mats Portinson, infrastrukturchef på Inlandsbanan.

Under 2020 avser Inlandsbanan att installera fler växelvärmesystem för testning såväl värmda med el som med gas. 

– När testen är avslutade kommer vi besluta vilket växelvärmesystem som ska installeras i större skala längs Inlandsbanan, säger Mats Portinson.