VR Group bildade dotterbolag för underhållsverksamheten

Underhållsarbete i en tunnel nära Helsingfors centrum. Samtliga VR Maintenance Oy:s aktier ägs av VR Group. Foto: VR Track

VR Group kommer att överföra underhållsverksamheten till ett dotterbolag inom koncernen.

Företaget, som opererar under namnet VR Maintenance Oy startade sin verksamhet i Finland den 1 januari 2019, med 990 anställda som övertogs av det nya bolaget.

Företaget är specialiserat på underhåll av järnvägsutrustning och rullande materiel och leds av Kimmo Soini, Vice VD, Maintenance.

Målet är att utveckla VR Maintenance Oy till en konkurrenskraftig enhet som erbjuder underhållstjänster för rullande materiel av varierande slag och varumärken. Planen är att bredda kundbasen och söka tillväxt i närregioner och även inom andra sektorer.

- Lanseringen av Maintenance OY gör det möjligt för oss att skapa helt nya marknader i Finland och utomlands. Dessutom kommer VR Group nu att kunna koncentrera sig ännu mer på passagerartrafik och godstrafik och förbättra kundupplevelsen, säger Rolf Jansson, vd och koncernchef VR Group.

- Underhållsmarknaden för rullande materiel ser lovande ut. Eftersom marknadens andel av all trafik växer, kommer underhållsmarknaden också att växa. Vi har förtroende för vår konkurrenskraft när det gäller denna marknad och vi tror att vi kan utnyttja den operativa erfarenheten som företaget har erhållit hittills. Vi har en bra uppfattning om vad våra kunder vill ha. Etableringen kommer också att öppna nya möjligheter för oss att utveckla och utöka vår nuvarande verksamhet, säger Vice VD:n Kimmo Soini.

Samtliga VR Maintenance Oy aktier ägs av VR Group. Det nya bolagets tjänster kommer fortfarande att omfatta till exempel förebyggande och dagligt underhåll av rullande materiel, reparationer, komponentrenoveringar och översyn, tillverkning av godsvagnar och livscykelhantering av utrustning. Företaget kommer också att tillhandahålla experttjänster avseende teknik för järnvägstrafikutrustning.