São Paulo sätter fokus på fortsatt järnvägsutbyggnad

São Paulo, som ligger i Brasiliens rikaste delstat, har även landets största järnvägstransportnät. Foto: Creative Commons, kredit Arquivo-ANPTrilhos

Staden São Paulo investerar mer för utvidgningen av järnvägsnätet i stadens metropolområde genom att bygga flera nya spårvagns- och pendeltågslinjer.

Förutom en ny president framröstades nyligen även en rad nya brasilianska beslutsfattare i val för de federala och statliga lagstiftande organ, inklusive statsguvernörer.

Staden São Paulo, som ligger i Brasiliens rikaste delstat och som har det största järnvägstransportnät, valdes João Doria från det ansvariga socialdemokratiska partiet, som har varit i makten där i 24 år. Doria blev vald för en ytterligare fyraårsperiod.

Trots budgetbegränsningar efter den senaste ekonomiska krisen fortsätter järnvägsutveckling att vara en av Doria-regeringens prioriteringar och administrationen sätter därmed fokus på expansion genom offentligt-privata partnerskap.

Den nya guvernören vill påskynda arbetet som redan är igång i São Paulo Metro och inom Paulista Metropolitan Trains Company CPTM:s förortsnät, samt genomföra nya projekt för att utöka kapaciteten och modernisera befintliga linjer.

Programmet förordar också byggandet av nya lätta järnvägslinjer i större storstadsregioner utanför São Paulo och införandet av en transitsträcka mellan São Paulo, Campinas och Americana.