BTH Bygg tecknar avtal med Trafikverket

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kalhäll. Foto: Trafikverket

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kalhäll, samtidigt sker förberedande fastighetsåtgärder kring spårområdet. Kkontraktet är värt cirka 160 miljoner kronor. Trafikverkets investeringar på Mälarbanan är en satsning på fler spår och en bättre resa. Projektet innebär att Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår på en 20 kilometer lång sträcka.

För att kunna bygga ut Mälarbanan behöver fastigheter, byggnader och mark byggas om, rivas eller övervakas. Utbyggnaden av Mälarbanan sker genom befintlig bebyggelse vilket kan påverka fastigheter och byggnaders egenskapskrav. Påverkan kan vara temporär, då tillfälliga markutnyttjande återlämnas efter att anläggningen är färdigbyggd, eller att provisorier rivs. Påverkan kan även vara permanent då den nya anläggningen är bredare och tillåter fler tåg i högre hastighet.

– Vi är glada och stolta att få teckna avtal med Trafikverket. För oss är detta ett mycket intressant projekt och vi ser det som en fantastisk möjlighet att få jobba tillsammans, säger Henrik Gruvholt, ansvarig affärschef på BTH Bygg.

BTH Bygg har lång erfarenhet av att arbeta och leverera i trafikintensiva och spårnära miljöer. Det är miljöer som är komplexa och ofta kräver lite mer av både projektering och produktion. Det krävs också ofta bred kunskap inom många övergripande områden.

– Omfattningen av uppdraget passar vår organisation mycket bra. Sedan BTH Bygg bildades för dryga 25 år sedan har vi kontinuerligt arbetat i och kring spårmiljöer tillsammans med olika aktörer och intressenter. Den typ av åtgärder som innefattas i detta uppdrag är typiska arbeten som vår Byggserviceavdelning har lång erfarenhet av. För det fall som projekten blir större kan vår ROT-avdelning även vara behjälpliga, berättar Henrik Gruvholt.