Spaniens mest segdragna tågprojekt aktualiseras

Foto: Renfe

Förlängningen av lokaltåget på Costa del Sol mellan Fuengirola och Marbella är ett projekt som pågått under årtionden. I dag är slutstation för tåget från Malaga, som passerar Malagas internationella flygplats, Fuengirola. Många önskar se en förlängning av sträckan till Marbella, något som skulle avlasta den tunga biltrafiken mellan Marbella och Malaga dit många arbetspendlar, Förlängning av pendeltåget på västra Costa del Sol är alltjämt ett politiskt projekt. Näringsministern Íñigo de la Serna besökte Marbella januari 2018 och meddelade att ett ny studie skulle ske under sommaren.

Regionalmyndigheterna anslår med jämna mellanrum pengar för att utreda tågsträckningen i den alltmer tättbebyggda tänkta förläggningen av järnvägen. Men varje gång utredningarna lägger fram sina förslag så kommer nya protester. Ett nyligen publicerat förslag ville dra den nya sträckningen en bra bit in från kusten vilket fick samhällen längst kusten att gå i taket.

Ministern avfärdar möjligheten att förlägga spåren långt från kusten poängterade att alternativen reducerats till två möjliga sträckningar. En är att dra spåren under kustvägen A-7 närmast hela sträckan, medan ett billigare alternativ är att dra spåren på marknivå intill betalmotorvägen AP-7.

I samband med de aktuella planerna har borgmästaren i Estepona krävt att om bygget blir av så får tåget inte ha Marbella som slutstation utan måste dras vidare till Estepona, 33 kilometer västerut. Likaså begärde borgmästaren i Málaga år 1917, Francisco de la Torre en alternativ och oberoende tågförbindelse mellan provinshuvudstaden och Marbella. De la Torre passade på att presentera sitt förslag till näringsministern Íñigo de la Serna, i samband med ett besök i Málaga. Förslaget är inte nytt, men har tidigare förkastats av järnvägsbolaget Renfe, som ogenomförbart.

Spanska näringsdepartementet beräknar att kusttåget skulle ha uppemot fem miljoner passagerare om året till Marbella och drygt åtta miljoner totalt till Estepona år 2024.