Trafikverket sätter Härryda kommun på paus i planeringen av ny järnväg

Härryda kommun inte är beredd att ändra ett 60-tal kommunala detaljplaner. Arkivbild

Härryda kommun bjuder in infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) till samtal om den planerade järnvägen mellan Göteborg och Borås. Efter många års samverkan mellan statliga Trafikverket och kommunen har processen hamnat i ett låst läge, vilket riskerar att försena byggstarten.

– I egenskap av kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun har jag bjudit in infrastrukturministern för att ge vår syn på hur frågan ska kunna komma vidare. Regeringen måste säkerställa kommunala och regionala nyttor vid infrastruktursatsningar. Det är det som skapar möjligheter till fler bostäder, jobb och studiependling, företagsutveckling och i slutändan skatteintäkter, säger Per Vorberg (M).

I våras kom Trafikverket med ett slutgiltigt förslag på sträckning för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås genom bland annat Härryda kommun. Då hade samtal och dialog förts under flera års tid. Dessförinnan hade regeringen och Trafikverket stoppat en tidigare byggstart som skulle varit igång år 2020.

Härryda kommun var inte nöjd med Trafikverkets samrådsförslag. I ett yttrande i somras skrev kommunstyrelsen att Trafikverket helt bortsett från kommunens och regionens stora behov av att samtidigt bygga ut region- och pendeltågstrafiken med fler stopp i stråket.

I Trafikverkets nuvarande uppdrag ingår inte region- och pendeltågstrafik och i höstas när det stod klart att Härryda kommun inte är beredd att ändra ett 60-tal kommunala detaljplaner som det statliga verket behöver för att bland annat kunna anlägga en bergtunnel under Mölnlycke, valde Trafikverket att pausa planeringen i Härryda kommun. Utredningen fortsätter nu utan Härryda och till sommaren ska Trafikverket skicka ett färdigt förslag till regeringen för beslut.

Trafikverkets mål är byggstart någon gång mellan åren 2025 och 2027 men meddelar att pausen med Härryda kommun kommer att försena byggstarten med flera år. Från Härryda kommuns håll ser man på frågan på ett annat sätt och kommunstyrelsens ordförande vänder sig nu alltså direkt till ansvarig minister, infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), för att komma vidare.