Ny järnvägslänk till Billund

Foto: Banedanmark

Gör det möjligt att anknyta till Billund flygplats

Bandeanmark undersöker möjligheten av en ny järnvägslänk till Billund, där tre olika sträckningar är föreslagna. Planerna gör det möjligt att anknyta till Billund flygplats, Billund stad / Legoland och samtidigt förbättra kollektivtrafiken i området. Beroende på vilken lösning som väljs, måste cirka 15-20 kilometer nya enkelspår spår byggas, liksom två eller tre nya stationer.

Projektet har tidigare varit föremål för offentligt samråd i den så kallade konceptfasen. Därefter har MKB-bedömningar av olika linjedragningar gjorts. Samrådsperioden har just börjat och det finns möjlighet att kommentera planerna fram till den 11 mars.

– Vi vill höra från alla som har kommentarer eller input till projektet. Det är vår erfarenhet att det alltid finns användbar kunskap och viktig information i de svar vi får. Och både på Banedanmarks hemsida och på de medborgarmöten vi håller i Billund och Jelling finns det en chans att bli få ytterligare information om projektet innan vi ger sina kommentarer, säger Betina Lose, sektionschef på Banedanmark.