Levererar gateways till Oslos spårvagnar

Foto: Christer Wiik

Ruter, som administrerar kollektivtrafiken i Oslo, uppdaterar systemet för passagerarräkning i 36 spårvagnar, med en option om ytterligare 36. I anslutning till detta, levererar det göteborgsbaserade företaget Pilotfish “Vehicle Gateways” som förser det automatiska systemet för passagerarräkning med internetuppkoppling och GPS-position.

– Vi är glada att Ruter valde att lägga till den relativt begränsade investeringen av Vehicle Gateways till systemet för passagerarräkning. Pilotfish Gateway öppnar för stora besparingar genom att undvika kostnaden för individuella kommunikationsenheter för varje system. Den möjliggör också tillgång till ett snabbväxande ekosystem av applikationer inom EU-standarden ITxPT, Säger Pilotfish vd Tomas Gabinus.  

Det nuvarande systemet för passagerarräkning på vissa av spårvagnarna är utdaterat och behöver bytas ut. Den huvudsakliga anledningen till uppdateringen är bättre passagerarstatistik. Det nya passagerarräkningssystemet kan, förutom att det är mer pålitligt, till exempel räkna barn och särskilja antal på- och avstigande genom varje dörr.  

Statistiken kommer att användas för trafikplanering, genom utvärdering av antal passagerare per station fördelat över dagen. Som ett exempel, kan vissa plattformar förlängas för att matcha ett intensivt tryck av passagerare.  

Leveransen är en del av ett ramavtal med Ruter. Pilotfish valdes ut bland 12 leverantörer som deltog i upphandlingen, där de alla betygsattes inom tre olika områden; kvalitet, service och leverans samt pris. “Det gör mig glad och stolt att se att vi fick högsta betyg, 10 av 10, inom alla tre områden. Det är ett viktigt erkännande för vårt arbete att erbjuda en öppen, pålitlig och standardiserad IT-arkitektur för att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i Europa.” Säger Tomas Gabinus.  

IT-arkitekturen kopplad till Pilotfish Gateway är certifierad enligt EU-standarden ITxPT, Information Technology for Public Transport, som möjliggör kompatibilitet mellan system och enheter från olika leverantörer. Därigenom öppnas marknaden för direktköp från olika leverantörer, konkurrensen förbättras och takten på innovation och utveckling ökar.  

– Standarder från konsumentelektronik och bilindustrin frigör köparen från leverantörsberoende och man behöver inte återuppfinna hjulet. Vi kan utnyttja kostnadsfördelarna med massproduktion.” Säger Tomas Gabinus. Han fortsätter; Enkelt uttryckt kan ITxPT-standarden jämföras med Bluetooth, som möjliggör kompatibilitet mellan olika enheter.