Tyréns tar uppdrag i Norge av Bane Nor

Foto: Tyréns

Tyréns har räknat hem ett första kontrakt på det ramavtal man har med Bane NOR. Uppdraget gäller en utredning av placering och utformning för en ny timmerterminal i Midt-Telemark, väster om Oslo.

– Det känns väldigt roligt och spännande att vi på Tyréns tillsammans med våra norska samarbetspartners Concreto, PUMN, Terratec och Pir2 nu fått möjligheten att visa vad vi går för på den norska marknaden. Uppdraget skall vara klart i juni 2019 och då kommer vi ha mycket värdefull kunskap och erfarenhet av hur att det är att jobba i Norge och tillsammans med Bane NOR, säger Thomas Söderlund uppdragsansvarig på Tyréns.

I uppdraget ingår även att utreda bärighetshöjande åtgärder för Tinnosbanan, som är Norges äldsta elektrifierade järnväg, för att kunna öppna banan för antingen godstrafik eller som museijärnväg. Den aktuella banan idag är nedlagd och ur kulturmiljösynpunkt skyddad så alla typer av bärighetshöjande åtgärder kommer inte att kunna utföras.