Hannovers kollektivtrafikföretag beställde 64 Flirt från Stadler

Flirt är byggt för såväl de stränga vinterförhållanden som råder vintertid i de schweiziska alperna som i de varma dalgångarna sommartid. Flirt har exporterats även till Algeriet i norra Afrika, med dess varma klimat och till Finland med dess kalla vinterklimat. Foto: Stadler

Stadler, som nyligen undertecknade ett kontrakt med Transdev, åtog sig därmed att designa, bygga och leverera 64 elektriska pendeltåg av typ Flirt för användning längs Hannovers förortslinjer.

Företaget Transdev GmbH vann nyligen ett europeiskt offentligt anbud för att förvalta pendeltågslinjer i Hannover. Från och med slutet av 2021 kommer Transdevs dotterbolag Nordwestbahn trafikera 12 linjer i och runt delstaten Niedersachsens huvudstad. Förutom de redan 13 befintliga fordonen kommer Nordwestbahn att använda de 64 nya elektriska tåg, som levereras av Stadler.

Kontraktet värderas till ca 320 miljoner euro. Transdev har hand om nu en flotta på 100 Flirt-tåg med varierande konfigurationer och utrustning i olika delar av Tyskland.

Flirt är byggt för såväl de stränga vinterförhållanden som råder vintertid i de schweiziska alperna som i de varma dalgångarna sommartid. Flirt har exporterats även till Algeriet i norra Afrika, med dess varma klimat och till Finland med dess kalla vinterklimat.