Spårvagnar vinner över superbussar i Åbo

Foto: VTI

Spårvagnar konstateras vara bättre än superbussar för Åbo. Det konstaterar kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion som kommit till den slutsatsen efter att en utredning redovisat sina resultat, rapporterar svenska YLE.

Efter oegentligheter kring utredningen för framtidens kollektivtrafik i Åbo gjordes den om. Utredningen kom fram till att spårvägen bättre uppfyllde de kapacitets-, komfort och miljökrav som staden ställde på sin framtida kollektivtrafik än ”superbuss”-alternativet.

Enligt utredningen är spårväg ett bättre framtidsalternativ än superbussar som också utreddes parallellt. Slutsatsen motiveras med att spårvagnar är det bästa alternativet med tanke på den beräknade befolkningstillväxten, en förtätad stadsstruktur och utvecklandet av näringslivet. Spårvagnar konstateras också vara det alternativ som bäst möter stadens målsättning att vara koldioxidneutral år 2029.

I första fasen föreslås att en spårvägslinje mellan Kråkkärret och Reso ska byggas, skriver YLE.