Satsningar på järnväg inom Mittstråket

Foto: Trafikverket

Trafikverket har påbörjat en förnyad utredning av E14 mellan Brunflo och Pilgrimstad. Den delvis olycksdrabbade sträckan bedöms utgöra en flaskhals för trafiken. Det rapporterar Länstidningen Östersund.

– Behovet av en åtgärd kvarstår hos oss och vår ambition är att få in den här planen till nästkommande plan om tre år, säger Mats Olofsson på Trafikverket till tidningen.

I arbetet med förbättrad trafiksituation längs E14 kraftsamlar sex kommuner, två län och Trafikverket - med stöd av EU - för att anpassa lokala trafiklösningar ihop med större satsningar på väg och järnväg inom det som kallas Mittstråket. Tanken är att det kan bidra till utveckling och tillväxt med fler jobb, företag och invånare.

Samverkansprojektet Mittstråket har en budget på 323 miljoner varav 153 miljoner från europeiska utvecklingsfonden.