Etapp två av spårvägen i Århus har fått grönt ljus

Bild: Århus kommun

Århus kommunfullmäktige har nu banat vägen för Letbanans etapp 2 som nu detaljplaneras. Favrskov kommun har godkänt den vidare processen för förlängning av Letbanan till Hinnerup.

Det finns fortfarande ett antal hinder på vägen innan etapp 2 i Letban kan genomföras. I slutet av maj 2018 avgjordes en av dem, när en majoritet av kommunfullmäktige i Aarhus godkände två påpekanden från kommunens teknik och miljöråd. Politikerna signalerade att förtydliganden behövs och att miljökonsekvensbedömningen av etapp 2 kan starta.

Hans V. Tausen, civilingenjör och projektledare i Århus kommun har varit engagerad projektförslaget. Han förklarar:

– Steg 2 är uppdelat i tre delprojekt eftersom sträckorna är ganska olika. Politikerna beslutade förra året att påskynda processen för Aarhus Ø, då projektet rullar på och finansieringen är på plats. Planen är att anlägga en letlinje till Århus Ø efter det att Molslinjen flyttas under sommaren 2020. Linjen Spanien-Brabrand är den mest komplexa av de tre, eftersom Letbanan kommer att förläggas mitt i staden, som redan kämpar för sina ytor säger han.

Källa: Spårvagnsstäderna