Pendeltågstrafiken i Östergötland ökar med 46 procent

Tåg vid Linköpings Central. Skvattram

Pendeltågstrafiken i Östergötland har under de senaste åren ökat med cirka 46 procent till nästan fyra miljoner resor under 2017. Det är en välkommen utveckling som hämmas av att det råder brist på spårkapacitet mellan framförallt Linköping och Norrköping. Därför hälsar vi med tillfredsställelse att den nya järnvägen Ostlänken, mellan Järna och Linköping, får 35 miljarder i den Nationella infrastrukturplanen för åren 2018- 2029. Men fyrspår mellan Linköping och Norrköping kan pendeltågstrafiken fortsätta utvecklas. Det skriver Mats Johansson (S) och Göran Gunnarsson (C) i en debattartikel i Östgöta Correspondenten.

I projektet Ostlänken ingår också ett nytt resecentrum i Norrköping. Då slipper resenärerna gå över spåren och kollektivtrafikförsörjningen till tågen kan förbättras. Regionen har avsatt pengar i LTA-anslaget för att säkerställa att kollektivtrafiken kommer att fungera bra både till Norrköpings och Linköpings nya resecentrum.

Redan nu är arbetet med Kardonbanan, som knyter ihop Norrköpings hamn med södra stambanan, påbörjad. Godsbangården flyttas till Malmölandet och tågförbindelsen till hamnen beräknas vara klar 2021. Hamnen investerar nu över en miljard för att stärka positionen som en ledande hamn och förstärker därigenom Östergötlands ställning som ett ledande logistikcentrum, menar debattörerna.