Karlskoga kommun fattar beslut om järnvägsstation

Foto: Trafikverket

Efter att Trafikverket plötsligt svängt i sin syn på en ny järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm har planerna för projektet gått från vaga till konkreta. Nu har också kommunstyrelsen fastslagit placering av en eventuell järnvägsstation i Karlskoga. Det rapporterar Karlskoga Tidning.

En del av den nya järnvägen kommer bli nybyggnaden mellan Örebro och Karlstad, kallad Nobelbanan, som innefattar en sträcka på 105 kilometer. Omläggningen skulle innebära en besparing på fem mil resväg och en timme i restid. Skillnader som skulle bli avgörande, enligt Bosse Björk, samhällsplaneringschef på Karlskoga kommun.

– Den här järnvägen är inte bara samhällsekonomiskt lönsam, vilket är ovanligt i sig. Den är även företagsekonomiskt lönsam, säger Bosse Björk till tidningen.

Platsen blir precis söder om Storängen, där tanken är att en bro kommer att löpa över vattnet där Möckeln är som smalast.

– En bro är den enskilt dyraste kostnaden för en järnväg så ju kortare den kan bli desto mer ekonomiskt gångbart blir hela projektet. Sen hoppas vi även på en ny E18, parallellt med järnvägen.