Västtågsutredningen klubbad

Foto: Västra Götalandsregionen

Vid sitt sammanträde senaste sammaträde klubbade regionstyrelsen Västtågsutredningen. Västra Götalandsregionen vill i dialog med Västtrafik och kommunerna utveckla tågtrafiken med fler stationer där tågen stannar. Det rapporterar Lysekilsposten.  Man vill komplettera Målbild tåg 2035 med mål om nya tågstationer.

Man vill bland annat ha en ny sträckning på järnvägen mellan Göteborg-Borås. man vill utreda förutsättningarna för en station vid Nål samt nya stationer i Dals Rockstock, Bäckefors, Brålanda och Frändefors.

På Bohusbanan vill man komplettera Målbild tåg 2035 med mål om dubbelspår på sträckan Göteborg-Stenungssund.

Före införandet av nya stationer ska avtal om kommunal medfinansiering och anpassning av busstrafiken tas fram i samverkan med berörda kommuner.