Krav att ställa på snabbkopplingar till vätskekylsystem

Foto: Cejn

En utmaning för tillförlitligheten hos många non-drip kopplingar är att när de inte har använts på länge så fungerar avstängningsventilerna inte längre så smidigt och det kan finnas risk för läckage även om kopplingen ligger inom den förväntade livslängden. Se till att kopplingarna testas för användning både frekvent och mer sällan och att du arbetar med en leverantör med stor erfarenhet av pålitliga snabbanslutningar.

Att upprätthålla det optimala flödet genom kylsystem är en viktig faktorer. Komponenterna bör orsaka så lite tryckfall som möjligt föra att minska trycket på pumparna. Med optimerade komponenter med lägsta möjliga tryckfall kan man till och med använda en mindre pump och spara både investeringskostnader och energi.

Användning av komponenter gjorda av olika material kan orsaka problem med korrosion. Kylvätskans kvalitet spelar också en viktig roll för att säkerställa ett stabilt kylsystem. Kylvätskan måste vara kompatibel med tätningsmaterialet för att trygga en lång livslängd och läckagefri drift.

Källa: Cejn