Rundade regler för säkerheten i spårvagnstrafiken

Foto: Göteborgs Spårvägar

Två chefer har tvingats bort från sina tjänster på Göteborgs Spårvägar. GP har tagit del av utredningsrapporterna som visar att en av dem har velat frångå regler som ska garantera säkerheten i spårvagnstrafiken.

– Chefen har tummat på säkerhetsregler, säger Hugo Lepik, vice vd till GP.

Den aktuelle chefen har skickat ett mejl där det framgår att man skulle bortse från den regel som säger att en spårvagns­förare som kört mot rött omedelbart ska tas ur trafik. Detta har enligt en utredningsrapport kritiserats av både bolagets säkerhetsstab och av Trafikkontoret.

– Chefen säger själv att det inte var så denne menade, men det står ju vad det står. Lyckligtvis har det inte påverkat eller lett till några incidenter, men regelverket är väldigt tydligt, säger Hugo Lepik till GP.