Kritik mot Amtraks IT-hantering på järnvägen

Statliga amerikanska trafiksäkerhetsinspektören Cassandra Johnson samtalar här med järnvägstjänstemän vid platsen för Amtrak-tåget 188:s urspårning i Philadelphia, i delstaten Pennsylvania den 12 maj 2015 med Amtraks Sprinter ACS-64 lokomotiv, nr 601, i bakgrunden. Foto: Wikimedia, kredit: National Transportation Safety Board

Efter en nyligen genomförd granskning av amerikanska tågoperatören Amtraks verksamhet, har ordföranden för statliga inspektionsmyndigheten(OIG) slagit fast att Amtraks IT- hantering har ”utrymme för flera förbättringar när det gäller att minimera möjligheten och konsekvenserna av IT-störningar.”

Enligt OIG-rapporten, som publicerades nyligen var granskningens syfte att värdera Amtraks verksamhet angående planerings- och testinsatser och jämförde dessa sedan med privata och offentliga standarder för IT-styrning- och kontroll, som har utfärdats av National Institute of Standards and Technology och ISACA.

Amtrak har sedan 2012 investerat mer än 12 miljoner dollar i syfte att minimera möjligheterna och konsekvenserna av störningar inom företagets informationstjänster, säger rapporten.

Amtrakts IT-avdelning har utvecklat kontinuitetsplaner för de applikationer som finns inom dess verksamhetsområde, och som enligt företaget överensstämmer med IT-styrningsstandarder.

Inspektörerna saknar dock IT-kontinuitetsplaner för vissa applikationer som är "operativkritiska", däribland sådana som används för att sälja biljetter, underhåll av tågutrustning och järnvägsinfrastruktur.

- Genom att inte fullt ut utveckla och testa sina IT-kontinuitetsplaner, har järnvägsoperatören ingen garanti för att den är fullt beredd att kunna återställa trafiktjänsten efter en störning, konstaterar rapporten.

- Därmed finns det risk att operatören kommer att drabbas av  ytterligare liknande servicestörningar som har inträffat under de senaste åren.

- Under de kommande tre åren kan sådana serviceavbrott resultera i cirka 3 miljoner dollar i förlorade intäkter och minskad produktivitet, skriver OIG-tjänstemän.

Revisionen konstaterade också att Amtrak har utsatts för ett större antal "kritiska serviceavbrott" som enligt granskarna var speciellt graverande under åren 2016 -15. Antalet störningar minskade dock under 2017 och incidenterna förväntas minska i år.

Några av störningarna resulterade i avsevärt minskade intäkter och produktivitetsförluster. Förra året orsakade 50 serviceavbrott runt 1 miljon dollar i förlorade intäkter.

- Dessa störningar kunde ha kunnat mildrats eller undvikas genom ytterligare och kontinuerliga IT- förbättringar och -tester, betonas det i rapporten.