Infrastrukturkansliet vill upprusta Stångådalsbanan

Foto: Infrastrukturkansliet

Infrastrukturkansliet är ett samverkansprojekt mellan 7 kommuner som fokuserar på Stångådalsbanan, järnvägen mellan Kalmar och Linköping i Östergörland och Kalmar län. Infrastrukturkansliets vision är att få till en ny uppgraderad Stångådalsbana som medför restider på 2 timmar mellan Kalmar och Linköping.

Rätt modernitet med vätgaståg gör att man kan hålla nere kostnaderna och få en miljövänligare resa snabbare jämfört med en investering i en elektrifierad bana. Nu lobbar man för en uppgraderad Stångådalsbana trots att sträckan inte fått några anslag i infrastrukturplanen.

Med en upprustad järnväg skulle det ta 2 timmar att färdas från Linköping till Kalmar i stället för 3 timmar som det tar i dag.  Och vätgaståg är ingen utopi menar Infrastrukturkansliet, redan nu är över hundra vätgaståg beställda runt om i Europa. En upprustning, menar man, skulle gynna utvecklingen av näringslivet i i Östergörland och Kalmar län.