Danmarks första höghastighetsbana växer fram

Foto: Banedanmark

Under perioden 2010-2019 anlägger Banedanmark en ny dubbelspårig elektrifierad höghastighetsjärnväg mellan Köpenhamn och Ringsted över Køge. Linjen är uppbyggd för hastigheter upp till 250 kilometer i timmen för persontåg och är Danmarks första höghastighetsbana.

Den nuvarande sträckningen mellan Köpenhamn och Ringsted över Roskilde är en av de mest trafikerade och viktigaste transportvägarna i Danmark. Den används av pendlare mellan Köpenhamn och övriga Sjælland, såväl som till nationell och internationell passagerartrafik.

Idag har rutten blivit överbelastad och är en trafikflaskhals. Genom att bygga en ny sträckning mellan Köpenhamn och Ringsted över Køge blir det möjligt att få en väsentligt bättre färdplan med fler tåg, kortare körtider och färre förseningar.

Danmarks första höghastighetståg kommer att hjälpa till med att möta framtida transportbehov. Med den nya stationen Køge Nord skapas ett centralt nav för övergång till och från S-banan. Det kommer också att finnas tillgänglighet till en park- och reseanläggning precis i anslutning till motorvägen. Härifrån går tåg till Köpenhamn, Vestsjælland, Fyn och Jutland, och via Køge Station direkt till Næstved.