YIT/ARE bygger tunnelbanestation i Esbo, Finland

Arkivbild.

YIT, Are och Länsimetro Oy har bildat ett konsortium där man tecknat ett avtal om att bygga stationen Kaitaa på den västra tunnelbanan i Esbo, Finland. Kontraktets värde är cirka 47 miljoner euro, varav YITs andel är cirka 33 miljoner euro.

Kontraktet omfattar bland annat konstruktion för Kaitans tunnelbanestation, en servicetunnel med anslutningstunnlar och ett underjordisk skyddsrum. Byggstart är nu i september 2018 med ett planerat färdigställande i maj 2022. Projektet bokförs i YITs orderstock under tredje kvartalet 2018.

Den västra tunnelbanan sträcker sig västerut från Matinkylä till Kivenlahti, Esbo. En järnvägslinje bestående av sju kilometer och fem nya stationer byggs: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti och Kivenlahti.

YIT är den största enskilda konstruktören i West Metro. För fas 1 av West Metro har YIT byggt stationerna Aalto University, Tapiola, Niittykumpu och Matinkylä samt utfört ett utgrävningsarbete för tunnlar och stationer i Ruoholahti, Lauttasaari, Koivusaari, Keilaniemi, Otaniemi, Urheilupuisto, Niittykumpu och Matinkylä.

För fas 2 har YIT gjort utgrävnings- och verkställighetsarbete för tunnelbanestationen Finnoo och bygger för närvarande Soukka tunnelbanestation, som planeras bli färdigställd i februari 2022.