Lobbar för hållbart resecentrum i Östersund

Bild: Resecentrum i Östersund

Företrädare för Trafikverket, Länstrafiken i Jämtlands län och Inlandsbanan vill att framtiden för kollektivt resande ska präglas av hållbarhet och god tillgänglighet. Företrädarna har förslag om hur stationsområdet i Östersund kan utvecklas till ett kollektivtrafiknav, ett centrum för resande.

Kombinerad mobilitet – bidrar till en hållbar stadsutveckling. Stationsområdet kan som ett utvecklat kollektivtrafiknav gynna både till- och frånresande och vara till nytta för länsbor som besöker staden tillika arbetspendlare och turister utifrån.

Förslagsställarna vill vara med och skapa ett välkomnande Östersund där hållbara alternativ är den smidigaste möjligheten för resande för att öka både tillgängligheten och viljan att resa kollektivt.