S-tågen kör åter på Frederikssundsbanan

Foto: Banedanmark,

Nu kör S-tågen igen mellan Valby och Fredrikssund efter 12 veckors omfattande underhållsarbete. 35 kilmeter spår, 50 000 slipers och cirka 100 000 ton ballast har ersatts på grund av slitage och ålder. Nu är sträckan nyrenoverad till glädje för de cirka 60 000 passagerare som använder tågen varje dag.

– Det är bra att notera att S-tågen kör igen på linjen till glädje för de tusentals dagliga användarna. Det är synligt på många ställen längs linjen som linjen är upprustad och det är glädjande att vi har säkrat Frederikssundsbanan för framtiden så passagerarna får en bättra upplevelse med färre problem och stabilare drift, säger Annette Justesen Bech, områdeschef på Banedanmark.