Lettiska järnvägens elektrifiering gör framsteg

Elektrifieringen förväntas bidra till att attrahera transittrafiken, vilket genererar intäkter för statsbudgeten, samtidigt som man uppmuntrar överflyttning av inrikes gods från lastbilar till tåg och därigenom minskar slitaget på vägarna. Foto: LDZ

Lettlands statliga järnvägsoperatör LDZ har inbjudit intresseanmälningar för undertecknandet av ett kontrakt som leder till genomförandet av första fasen av landets 25 kV 50 Hz- starka elektrifieringsprogram.

Fas 1 omfattar de spåravsnitt som sträcker sig från Krustpils till Daugavpils (89 km), Rēzekne (95 km) och Riga (129 km) med iordningställd planering senast i slutet av 2023. Kostnaderna beräknas till 441 miljoner euro, varav 347 miljoner euro kan beviljas EU: s sammanhållningsfond och 94 miljoner euro från järnvägens egen budget.

Elektrifiering av ytterligare efterföljande linjer planeras fram till 2030.

Källa: LDZ