Lobbar för förbindelsen Oslo-Sthlm

Karta: MP

I dag presenterar Oslo-Sthlm 2.55 ett Business Case för hur en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm skulle kunna stå färdig redan år 2030. Under ett frukostseminarium idag i Arendal kommer bolaget gemensamt med näringslivsaktörer redogöra för hur projektet kan genomföras i snabbare takt än det svenska Trafikverket planerar.

– Nu presenterar vi ett unikt arbete när det kommer till infrastrukturprojekt i norden. Ett Business Case som visar att en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm är möjlig att genomföra snabbare än planerat och att projektet till stora delar är kommersiellt lönsamt. Vi vill nu ta initiativ till att den norska och svenska staten ska fortsätta utredningsarbetet tillsammans med oss, säger Jonas Karlsson, vd Oslo-Sthlm 2.55.

Det Business Case som presenteras är framtaget tillsamman med ett 20-tal stora europeiska näringslivsaktörer och visar en unikt stark lönsamhet både ur ett samhällsperspektiv och kommersiellt.

– Näringslivets intresse för projektet visar att det finns en affärspotential i förbindelsen. Några av världens största företag inom byggsektorn och en rad andra viktiga intressenter inom järnvägsbranschen har skrivit avsiktsförklaringar som stödjer vårt förslag, fortsätter Jonas Karlsson

Både den svenska och den norska regeringen har nyligen pekat ut stråket som en prioriterat i EU, stråkets betydelse har lyfts tydligt i den svenska nationella transportplanen och Trafikverket har nyligen färdigställt en Åtgärdsvalsstudie som tydligt visar på stråkets behov och potential.

– En järnväg mellan Oslo och Stockholm med en restid på under tre timmar skulle bli ett av skandinaviens mest trafikerade järnvägsstråk och skapa stora förbättringar för regionalt pendlande både inom länderna och över gränsen mellan Sverige och Norge. Dessutom skulle det kraftigt minska klimatpåverkan genom att erbjuda ett attraktivt alternativ till dagerns flygtrafik, avslutar Jonas Karlsson.