50 rulltrappor i station Stockholm City inspekterade

Foto: Arild Vågen

Inspektionerna av 50 rulltrappor på station Stockholm City är nu genomförd. Av de inspekterade rulltrapporna har rulltrappsleverantören OTIS bedömt 33 som utan anmärkningar. 17 rulltrappor är i behov av åtgärder.

Av station Citys 50 rulltrappor leder 24 ner till perrongerna. 16 av dessa 24 är i behov av åtgärder innan de kan startas säkert. Det är inte möjligt att utrymma stationen med endast resterande åtta rulltrappor i drift. Därför nödgas Trafikförvaltningen fortsatt hålla stationen stängd av säkerhetsskäl.

Trafikförvaltningen har ännu inte från leverantören OTIS fått en handlingsplan som visar hur rulltrapporna ska åtgärdas för att starta med robust och säker drift. Utan en sådan plan är det inte möjligt att prognosticera när stationen kan öppnas. Hårda krav är riktade mot OTIS att skyndsamt leverera en plan. Trafikförvaltningen räknar med att kunna ge ett besked om prognos tidigast på fredag.

Parallellt med OTIS arbete tillsätter Trafikförvaltningen en egen oberoende granskning av orsak till det inträffade, bakomliggande processer och ansvarsfördelning mellan de olika parterna; rulltrappsleverantören OTIS, byggherren Trafikverket och Trafikförvaltningen som ansvarar för daglig drift av stationerna sedan ett år tillbaka. Granskningen utförs av en extern tredje part.

Den förstärkta trafiken på tunnelbanans röda linje, och på Tvärbanan fortsätter. Extra personalresurser finns på plats för att hjälpa resenärer. Personalförstärkningar finns på berörda pendeltågsstationer samt på Hötorget, Mariatorget, Slussen och T-centralen. Bemanningen på Odenplan har utökats.