Train Alliance uppför ny trafikverkstad i Malmö

Foto: NetRail

Train Alliance kommer tillsammans med NetRail att uppföra en godsvagnsverkstad i Malmö färdig att tas i bruk i september 2018. Den får ett perfekt läge med spåranslutning till kombiterminalen MET, hamnen och godsbangården. Det blir en rejäl satsning för att stötta den miljövänliga godstrafiken på järnväg, där alla spår mellan kontinenten och Skandinavien löper samman.

Train Alliance, som är anläggningspartner, kommer att arrendera mark av Malmö stad vid Mejselgatan för etablering av en nybyggd godsvagnsverkstad. Den upplåts för NetRail AB i ett femtonårigt hyreskontrakt med full rådighet till depå, spår, markytor och kontor. Train Alliance bygger en komplett lösning för underhåll och service av godsvagnar helt enligt NetRail önskemål, samt med plats för servicebilar och växellok.

– Med EU:s järnvägspaket har det kommit nya regler och omfattande krav på hur reparationer och underhåll skall utföras. Kraven omfattar bl.a. att vagnar skall lyftas med domkrafter inomhus och att det skall finnas inspektionsgravar för service av vagnar underifrån samt ytor för hjulbyten och effektiva tester av bromsar m.m. Certifieringar och godkännanden är omfattande för den internationella godsvagnstrafiken. NetRail är som enda företag i Sverige godkänt och certifierat enligt såväl ECM som VPI-reglerna för att kunna utföra service på vagnar längs spåren, säger Jochum Ressel, ägare och operativt ansvarig hos NetRail.