Världens första bränslecelltåg godkändes för passagerartrafik

De 14 första bränslecelltågen kommer att tillverkas av Alstom för LNVGs bilpool och transportera passagerare mellan städerna Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde och Buxtehude från och med december 2021. Foto: Alstom

Alstoms Coradia iLint, världens första vätgasdrivna passagerartåg med bränsleceller, har godkänts av tyska järnvägskontoret (EBA) för passagerartjänster i Tyskland. Den 11 juli överlämnade Gerald Hörster, VD för EBA, för Alstom ett intyg om homologering vid förbundsministeriet för transport och infrastruktur i Berlin. Ceremonin deltog även Enak Ferlemann, Tysklands Statssekreterare för förbundsministerium för transport och digital infrastruktur och medlem av det tyska parlamentet.

- Det här är en världspremiär i Tyskland: I och med godkännandet från det tyska järnvägskontoret (EBA) sätter vi det första passagerartåget med bränslecellsteknik in på bannätet. Det här är ett starkt tecken på framtida rörlighet. Vatten är sannerligen ett rent utsläpp och effektivt alternativ till diesel. I synnerhet på sekundära linjer, där elledningar är oekonomiska eller inte tillgängliga, är dessa tåg ett rent och miljövänligt alternativ. Därför stöder och främjar vi denna teknik så att den blir allmänt accepterad , sade Enak Ferlemann, Tysklands federala regeringens auktoriserade delegat för järnvägstransporter vid ceremonin.

- Detta godkännande är en viktig milstolpe för Coradia iLint och ett avgörande steg mot ren och framtidsinriktad rörlighet. Alstom är oerhört stolt över detta vägtrivna regionala tåg. Det är ett genombrott i utsläppsfri rörlighet i och med att det nu kommer att ingå i reguljär passagerarttrafik, berättade Wolfram Schwab, Alstom Vice VD för FoU och Innovation.

I november 2017 tecknade Alstom och den lokala transportmyndigheten i Niedersachsen (LNVG) ett avtal om leverans av 14 bränslecellståg, inbegripet med 30 års underhåll och energiförsörjning. De 14 tågen kommer att tillverkas av Alstom för LNVGs bilpool och transportera passagerare mellan städerna Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde och Buxtehude från och med december 2021. Efter detta godkännande från EBA kommer två olika Coradia iLint-prototyper att starta pilotverksamheten i Elbe-Weser-nätverket . Passagerartjänsten är planerad till slutet av sommarer 2021.

Coradia iLint är världens första passagerartåg som drivs av en bränslecell som producerar elektrisk energi för dragkraft. Detta nollutsläppståg färdas vid låga ljudnivåer, där avgas endast är ånga och kondenserat vatten. Coradia iLint kombinerar olika innovativa element: ren energiomvandling, flexibel energilagring i batterier och smart hantering av dragkraft och tillgänglig energi. Tåget är speciellt utformat för drift på icke-elektrifierade linjer, samtidigt som det möjliggör en ren och hållbar tågdrift och hög prestanda, säger tillverkaren.

Coradia iLint är designat av Alstom-team i Salzgitter (Tyskland), centrum för excellens för regionala tåg och i Tarbes (Frankrike), centrum för excellens för dragsystem. Detta projekt främjas av det tyska ministeriet för ekonomi och rörlighet. Alstoms utveckling av Coradia iLint finansierades med 8 miljoner euro av den tyska regeringen som en del av det nationella innovationsprogrammet för väte- och bränslecellsteknik (NIP).

Källa: Alstom