Uppsalapolitiker oense om spårväg

Visionsbild spårväg Uppsala. Illustration: White (arkivbild)

Uppsalapaketet innebär bland annat en satsning på fyra järnvägsspår mot Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna samt ett bostadsprogram om 33 000 nya bostäder i de södra stadsdelarna.  Nyligen meddelade regeringen att den även kommer att medfinansiera nybyggnationen av spårvägen Ultunalänken mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum med 900 miljoner kronor. Men Uppsalapolitikerna är oense om spårvägens framtid i Sveriges fjärdestad.  

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP) gläds åt regeringens beslut om medfinansiering.
 – Nu har ett mycket viktigt och roligt beslut för Uppsalas utveckling fattats av regeringen. 900 miljoner i medfinansiering av spårväg ger oss möjlighet att bygga hållbara stadsdelar med många bostäder och arbetsplatser kopplade till den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna och i södra staden, säger hon.
Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala:
– Det här är ett oerhört viktigt besked för vår kommun. Om vi på riktigt vill bygga bort bostadsbristen, skapa fler jobb i Uppsala och lösa trafikproblemen krävs stora investeringar i infrastruktur. Jag tror att Uppsala fungerar som bäst när vardagen fungerar för alla Uppsalabor. Det är vad jag jobbar för och nu har vi staten med oss i det arbetet, säger Erik Pelling.

Centerpartiets Stefan Hanna står bakom Uppsalapaketet, men tycker att regeringens villkor om att pengarna ska gå just till spårväg är helt fel, skriver Upsala Nya Tidning, UNT. Enligt UNT vill Stefan Hanna riva upp beslutet vid ett eventuellt maktskifte.
- Staten ska inte vara så här klåfingrig och sätta upp villkor. De måste lita till att kommunerna själva kan lösa sådant här, säger han till UNT.

Även liberala Uppsalapolitikern Mohamad Hassan, kommer till tals i UNT. ”Ett dyrt felval att satsa på spårvagn”, uttrycker han till tidningen.
– Man går in i framtiden med dåtidens lösningar. Det finns många modernare system som kan vara aktuella och som redan används i andra städer, som elbussar, förarlösa system, spårvagnliknande trafik på hjul, säger han till UNT.