MTR-koncernen på plats i Almedalen

Foto: MTR Express

Även i år är järnvägsföretaget MTR på plats i Almedalen för att delta i seminarier och rundabordssamtal. I år fokuserar bolaget på järnvägens utbyggnad, trygghet, inkluderande arbetsmarknad och hållbar samhällsbyggnad - både i Sverige och Norden.

MTR är ett av världens ledande järnvägsföretag som utvecklar kollektivtrafik, järnväg och stadsmiljöer. MTR Nordic är moderbolag till företagen MTR Tunnelbanan, MTR Express, MTR Pendeltågen och MTR Tech.

Några programpunkter där MTR medverkar:
Måndag 2 juli
Hur kan en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm bli verklighet?
Cornelis Harders, Infrastrukturchef MTR Nordic medverkar.
Tid: 11.00-12.00
Plats: ”Spegelsalen” Clarion Wisby Hotell , Strandgatan 6

Så här skapar vi en tryggare kollektivtrafik
Emma Stenholm, Trygghetschef MTR Nordic och Caroline Ottosson, VD SL medverkar.
Tid: 13.30-14.15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1

 

Ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer
Emma Stenholm, Trygghetschef MTR Nordic medverkar.
Tid: 15.30-16.15
Plats: Westanders trädgård, Södra Kyrkogatan 13

 

Tisdag 3 juli
Den trygga staden – ABC 2.0 till ABC 4.0
MTR står tillsammans med WSP, Skanska och Scania bakom initiativet Activity Based City.
Under seminariet presenteras resultat från det Hackathon som under två dagar hölls i MTR:s tält under Järvaveckan där unga deltagare gav sin syn på morgondagens städer.
Andreas Jensen, Affärsutvecklingsdirektör MTR Nordic medverkar.
Tid: 11.00-12.00
Plats: Skanskas trädgård, Rostockergränd 4

Hur ska elever lära sig att det finns många spännande jobb?
Henrik Dahlin, VD MTR Pendeltågen medverkar.
Tid: 15.30-16.10
Plats: Skeppredarens rum Scandic Hotell Villa Manhem

Torsdag 5 juli
Trygghet i kollektivtrafiken
Emma Stenholm, trygghetschef MTR medverkar.
Tid: 11.00-11.45
Plats: Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen H536

 

Fredag 6 juli
Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga resecentrum och stationsmiljöer
Emma Stenholm, trygghetschef MTR medverkar.
Tid: 13.30-14.30
Plats: L22 Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5