Projekt Västlänken: Klart om resecentrum i Haga

Visionsbild över station Haga. Bild: ABAKO

Nu har Västtrafiks styrelse fattat ett investeringsbeslut för byggnation av Västtrafiks Haga Resecentrum, en del av Västlänkens station Haga. Därmed kan Västtrafik gå vidare med detaljprojektering för att slutligt ta beslut om byggnadens utformning och vilka funktioner som behövs i stationsbyggnaden. Stationen blir en ny viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i centrala Göteborg. 

– Det är en viktig milstolpe i arbetet med Västlänken. På Haga Resecentrum kommer vi kunna erbjuda resenärerna riktigt bra bytesmöjligheter, bra service och en trygg och trevlig stationsmiljö, säger Camilla Holtet, utvecklingschef på Västtrafik.

Haga Station blir en liten station till ytan men en stor knutpunkt för kollektivtrafiken, med många res- och bytesmöjligheter. Från Haga station kommer pendeltåg, regiontåg, flera spårvagnslinjer och busslinjer att gå. Stombusslinje 25 och Rosa Express är exempel på bussar som kommer stanna vid stationen.

Västtrafiks resandeprognos pekar på att 50,000 resor per vardagsdygn kommer att göras på Haga station år 2035. 65 procent av resenärerna förväntas passera huvuduppgången via Västtrafiks resecentrum, det motsvarar 32,500 resor per dygn.

– Staden och regionen växer. I upptagningsområdet kring station Haga pågår flera stora stadsutvecklingsprojekt. Samtidigt har resandet med kollektivtrafiken aldrig varit så högt som nu och mest ökar resandet med tåg. En utbyggd och mer attraktiv kollektivtrafik är nödvändig för att människor ska kunna ta sig dit de vill och näringslivet fungera. Vi fortsätter satsa på att öka det hållbara resandet, säger Camilla Holtet.

När spaden sätts i marken återstår att se. Byggnadens utformning avgörs i en kommande arkitekttävling under 2019 som Västtrafik, Trafikverket och Göteborg Stad står bakom. Efter avslutad tävling kommer Västtrafik möta upp Trafikverkets byggnation av spår och anläggning under mark.

Resecentrumet ska stå klart 2026 när Västlänken öppnas, med möjlighet att öppna funktioner ovan jord redan 2024. Kostnaden för Haga Resecentrum beräknas bli 40 miljoner kronor.
Västtrafik bygger även resecentrum vid Västlänkens stationer Centralen och Korsvägen.
Källa: Västtrafik