EU:s höghastighetståg är ”lågpresterande”

Foto: Rob Dammers/Wikimedia Commons

En ny studie från European Court of Auditors (ECA) visar att Europas höghastighetstågprojekt ger ”lågt mervärde” och underpresterar.

Rapporten, som släpptes tidigare i veckan, kritiserar järnvägsnätet för att vara långsamt och dyrt. Det kallas bland annat för ett ”ineffektivt lapptäcke”, vilket främst sägs beror på att projekt drivs av politiska skäl snarare än av nödvändighet.

”Beslut att bygga höghastighetslinjer är ofta baserade på politiska överväganden och kostnads- och nyttoanalyser används inte generellt som verktyg för att stödja kostnadseffektivt beslutsfattande”, står bland annat i rapporten.

ECA har analyserat data från sex EU-länder och 5000 kilometer järnväg. Man fann att tågen sällan körs i full hastighet, i genomsnitt på bara 45 procent av sin potentiella hastighet. Ingen av de undersökta tågen kom upp i över 250 kilometer i timmen.