Grön korridor planeras längs Storbritanniens nya höghastighetståg

Karta: cnbrb/Wikimedia Commons

HS2, den planerade höghastighetstågkorridoren från London till norra England, kan komma att löpa parallellt med en ”grön” korridor, med nya skogsområden och reservat för vilda djur.

Längs den första 216 kilometer långa etappen Phase One, som sträcker sig från London till West Midlands, kan sex miljoner nya träd planteras och över 33 kvadratkilometer djurreservat etableras. Till det kommer bland annat drygt 200 nya dammar.

Mark Thurston, VD för HS2 Ltd, säger i ett pressmeddelande:

– Förutom att förbättra framkomligheten, stimulera ekonomin och skapa nya jobb och möjligheter, är jag fast besluten att se till så att HS2 också fungerar för miljö och lokalsamhällena. Detta börjar med att vi gör allt vi kan för att minska vår miljöpåverkan och minimera den förväntade effekten av byggarbetet. På lång sikt kommer vi att lämna efter oss ett nätverk av nya djurområden, skogar och allmänna ytor, ett bestående arv längs sträckningen.

Initiativet sägs sätta nya standarder för hur Storbritannien och resten av Europa bygger nästa generations stora infrastrukturprojekt.