Strukton Rail arrangerar järnvägsseminarium i Almedalen 

Foto: Strukton Rail

Hur ökar vi förtroendet för järnvägen? Trots en placering bland Europas bästa och en tågpunktlighet på 90 procent så väljer tre av tio bort tåget av rädsla för förseningar. Under Struktons seminarium i Almedalen kommer vi diskutera järnvägens roll i samhället och hur vi med ett mer digitaliserat och innovativt underhåll kan förebygga många av dagens problem.

Under flera årtionden har underhållet av järnvägen nedprioriterats samtidigt som tågtrafiken ökat. Detta leder till att järnvägen slits i allt snabbare takt och att det stora underhållsbehovet orsakar stopp och förseningar i trafiken.
Digitalisering och innovation kan hjälpa till att förflytta järnvägen från ett lappat och lagat system till ett robust, punktligt och pålitligt. Men vad har den nya tekniken för plats i dagens planering av underhåll? Hur blir järnvägen attraktiv i framtiden?
Vid Struktons seminarium diskuteras järnvägens utveckling. Deltar gör digitaliseringsminister Peter Eriksson, Trafikverkets underhållsdirektör Malin Holen och Struktons chef för Innovation och Teknik Otto Nilsson.
När: den 3 juli kl 9.00
Plats: Restaurang Rosengården, Södra Kyrkogatan 9, Visby