Krångliga regler för ersättning vid sena tåg

Fredrik Sandberg/TT: Punktligheten för persontåg blev sämre i maj, enligt Trafikverket.

Det finns två helt olika regelsystem vid tågförseningar, berättar Christine Holst, vägledare och jurist vid Konsumentverkets Hallå konsument.

Det är inte lätt för konsumenten, det gäller att veta hur lång tågets linjesträcka är. Vid resor på tåglinjer över 15 mil gäller en EU-gemensam tågpassagerarförordning. Men för kortare sträckor, som i kollektivtrafik, gäller en svensk lag om kollektivtrafik.

Krångliga regler

Det är alltså inte hur långt resenären åker av sträckan som avgör, utan hur lång själva tågrutten är. Bakgrunden är att EU-reglerna öppnar för att varje land får ha inhemska regler för kollektivtrafik, och det har Sverige valt att införa från 2016, berättar hon. Den krångliga konstruktionen med tågsträcka i stället för hur långt resenären verkligen åker beror på att politikerna har tyckt att samma regler ska gälla för alla som sitter på samma tåg, förklarar hon.

Men båda regelverken ger resenärerna rätt till ersättning när tågen blir sena, fast reglerna skiljer sig lite åt.

Om man reser med ett tåg som kör längre än 15 mil har man rätt till ersättning om tåget blir försenat 60 minuter eller mer. Då ska man få tillbaka 25 procent av biljettpriset. Är det över 60 minuter har man också rätt till mat och dryck. Om man vet på förhand att förseningen kommer bli mer än 60 minuter ska man erbjudas att få pengarna tillbaka eller få boka om, säger Christine Holst.

Många resenärer har klagat över att tågets avgångstid flyttas fram lite i taget, trots att ett rejält rälsbrott eller en nedriven kontaktledning brukar ta timmar att få ordning på. Men det ger inte automatiskt resenärerna rätt att boka av eller boka om, när avgångstiden flyttas bara lite, förklarar hon.

Det är bara när man skäligen kan tro att tåget blir mer än 60 minuter försenat.

Få tillbaka månadskort

Vid kortare resor är tidsgränsen för ersättning lägre.

Om man reser i kollektivtrafik och det blir 20 minuters förseningar ska man få ersättning med 50 procent av biljettpriset. Det gäller även vid månadsbiljetter, då räknas resans pris fram utifrån vad den skulle ha kostat. Om förseningen är mer än 20 minuter har man också rätt till ersättning för att ordna sin egen resa, till exempel åka taxi eller bil. Maxbeloppet är en andel av prisbasbeloppet, omkring 1 100 kronor.

Lokaltrafikresenärer har också rätt att häva sina köp av månadskort vid återkommande tågtrassel.

Om avgångarna hela tiden försenas och ändras, och det kan anses vara ett väsentligt fel, har man rätt att häva köpet och få tillbaka kortets pris, säger Christine Holst.