Skåneliberaler ger förslag på regionala tågsatsningar

Foto: Skånetrafiken

Liberalerna i Region Skåne lämnar nu förslag på vilka pendlingsstråk i Skåne som bör prioriteras istället för höghastighetståg mellan Malmö-Stockholm-Göteborg.  ”Politik handlar om att prioritera. Vi prioriterar vardagsresande framför sällanresor mellan storstäderna. Vi satsar hellre på en punktlig och mer framkomlig kollektivtrafik för alla vardagspendlare som försöker ta sig till jobbet, skolan och dagis” säger Gilbert Tribo (L), gruppledare för Liberalerna i Region Skåne.

Skåneliberalernas förslag på vilka pendlingsstråk i Skåne som bör prioriteras:

1. Dubbelspår Hässleholm-Kristianstad 1 700 mkr

2. Dubbelspår Malmö-Svedala 1 200 mkr

3. Dubbelspår Malmö-Trelleborg 1 900 mkr

4. Dubbelspår Helsingborg-Hässleholm 4 900 mkr

Totalt 9,7 miljarder kronor

Liberalerna menar att höghastighetstågen riskerar att tränga undan andra infrastruktursatsningar och vill istället värna om de regionala vardagsresenärerna.
– Att människor kan ta sig till och från jobbet i tid måste vara viktigare än dyra drömmar om höghastighetståg. Det har väl inte minst senaste tidens tågkaos i Skåne visat, säger Cristina Glad (L), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.